Հավատք

Գրիգոր Նարեկացի «Մատյան ողբերգության»: Կարդում է՝ Նունե Ավետիսյանը

Ինչպես ժողովուրդն է ասում` «Նարեկ»-ի հրաշագործ զորությունը կայանում է նրանում, որ մահկանացու և մեղավոր մարդուն բերում և հանգեցնոմ է իր սեփական մեղքերի գիտակցմանն ու ապաշխարությանը` մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով:

Որը և կտրականապես փոխում է մարդու դիրքը Աստծո առջև, և մարդը իր մեղքերի խոստովանության շնորհիվ բացում է իր սիրտն ու հոգին Աստծո առջև, որի պատճառով Աստված տալիս է, և մարդը պատրաստ է լինում ընդունելու և վերցնելու իրեն շնորհված փրկությունը, բժշկությունն ու ազատագրումը…

1Հովհաննես 1:8-9: Եթե ասենք թե. «Մենք մեղք չունենք», ինքներս մեզ ենք խափում և մեր մեջ ճշմարտություն չկա: Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը` հավատարիմ ու արդար է Նա մեր մեղքերին թողություն տալու և մեզ ամեն անիրավությունից սրբելու:

Հեղինակի մասին

YEREVANSTYLE

YEREVANSTYLE

YerevanStyle.com-ը նորաստեղծ երիտասարդական ինֆորմացիոն-ժամանցային կայք է, որի նպատակն է մատուցել հետաքրքիր նյութեր և նորություններ, որոնք դրական ազդեցություն կունենան հայ հասարակության վրա և կտան նորանոր մտքեր: