Արևիկ Սաֆարյան

Արևիկ Սաֆարյան

Ծնունդ՝ 15.12.1994թ.
Ուսում՝ Երևանի Պետական տարածշրջանային համար առաջին քոլեջը՝ բարձր առաջադիմությամբ, մասնագիտությունը՝ ռեժիսուրա:
Նախասիրությունները՝ բարելավել օտար լեզվի իմացությունը, ընթերցանություն, նոր մասնագիտությունների ձեռք բերում, իրականացնել կենդանիների պաշտպանությանն ուղղված բարեգորգործական ծրագրեր: