Ահա և 19-րդ դարի կանացի նորաձևությունը Փարիզում

Եվրոպայում ազգային առանձնահատկությունների ազդեցությունը հագուստի վրա սկսեց նվազել 1675թ.-ից մինչև 1800-ական թվականները, և նորաձև հագուստի ձևավորումը դարձավ միջազգային: Իգական սեռի հագուստների ոճը բխել...

Read more