Tag: անցյալ

1915

Ժանր՝ դրամա:Երկիր՝ ԱՄՆ:Դերերում՝ Սիմոն Աբգարյան, Անժելա Սաֆարյան, Նիկոլայ Կինսկի, Ջիմ Փիդդոկ:Ռեժիսոր՝ Կարին Հովհաննիսյան, Ալեք Մուխիբյան: Անհնար է փախչել անցյալից: https://www.youtube.com/watch?v=OtSjsatSHwk

Read more