Tag: բիզնես

Հնարավո՞ր է արդյոք պահպանել էթիկայի կանոնները բիզնես գործընթացում

Օրենքին անհամապատասխան գործելը հանգեցնում է պատժի, իսկ էթիկայի նորմերին համապատասխան գործունեությունը ինքնին ենթադրում է բարեխղճորեն դրանց պահպանում: Էթիկայի նորմերի կիրառությունը  ...

Read more