Tag: Գործարար էթիկա

Գործնական բանակցություններ

Գործարար էթիկայի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը գրագետ բանակցություններ վարելու, այն որոշակի արդյունքի հասցնելու ունակությունն է: Որպեսզի  բանակցություններն անցնեն բարձր մակարդակով, անհրաժեշտ ...

Read more

Հնարավո՞ր է արդյոք պահպանել էթիկայի կանոնները բիզնես գործընթացում

Օրենքին անհամապատասխան գործելը հանգեցնում է պատժի, իսկ էթիկայի նորմերին համապատասխան գործունեությունը ինքնին ենթադրում է բարեխղճորեն դրանց պահպանում: Էթիկայի նորմերի կիրառությունը  ...

Read more