Tag: էթիկա

Էթիկական բանաձև

Էթիկական բանաձևը, որպես խոսքի արտահայտման միջոց,  հաճախ իրենից ենթադրում է արդեն ձևակերպված առաջարկ: Դրանցից շատերը ներառում են  արդեն հնացած, ինքնուրույն ...

Read more

Ժեստեր և շարժուձև

Շարժուձևը ճիշտ կազմակերպելը ևս, ինչպես հագուստի կոկիկությունը, զրույցի ժամանակ փոխադարձ հարգանքը, տակտիկայի զգացումը շրջապատի նկատմամբ հարգանքի դրսևորման եղանակ է: Շարժուձևի ...

Read more

Գործարար էթիկայի սկզբունքները

Գոյություն ունի գործարար միջավայրում վարքագծի դրսևորման  5 հիմնական սկզբունք`  դրական տրամադրվածություն, գիտակից էգոիզմ, կանխատեսելիություն,  իրավիճակային տարբերություն, պատշաճություն: Դրական տրամադրվածությունը ենթադրում ...

Read more

Հեռախոսային և համացանցային էթիկայի կանոնները գործարար բնագավառում

Հեռախոսային էթիկա Գործարար հարաբերությունները անհնար են առանց հեռախոսային խոսակցությունների: Այս ոլորտում էթիկայի կանոններին տիրապետելը հնարավորություն է տալիս հեշտորեն հաղթահարել առաջացած ...

Read more

Հնարավո՞ր է արդյոք պահպանել էթիկայի կանոնները բիզնես գործընթացում

Օրենքին անհամապատասխան գործելը հանգեցնում է պատժի, իսկ էթիկայի նորմերին համապատասխան գործունեությունը ինքնին ենթադրում է բարեխղճորեն դրանց պահպանում: Էթիկայի նորմերի կիրառությունը  ...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3