Tag: շփում

Էթիկական բանաձև

Էթիկական բանաձևը, որպես խոսքի արտահայտման միջոց,  հաճախ իրենից ենթադրում է արդեն ձևակերպված առաջարկ: Դրանցից շատերը ներառում են  արդեն հնացած, ինքնուրույն ...

Read more