Tag: սկզբունք

Գործարար էթիկայի սկզբունքները

Գոյություն ունի գործարար միջավայրում վարքագծի դրսևորման  5 հիմնական սկզբունք`  դրական տրամադրվածություն, գիտակից էգոիզմ, կանխատեսելիություն,  իրավիճակային տարբերություն, պատշաճություն: Դրական տրամադրվածությունը ենթադրում ...

Read more